Swasant


Swasant
Swasantyèm nonb pozitif la. 60. San-ven divize pa de. Senkant plis dis. Swasant Dis, Swansant-dizyèm nonb pozitif la. 70. Senkant plis ven. San mwens trant. San-karant divize pa de.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Créole saintois — Parlée en îles des Saintes F.W.I dépendance de Guadeloupe (France) Région Petites Antilles Nombre de locuteurs 3500 aux îles des Saintes Classification par famille …   Wikipédia en Français

  • Ane — Yon konbinezon twa san swasant senk (365) jou, twa san swasant sis (366) jou ki divize an douz (12) mwa. Senkant De (52) semèn. Yuit mil sèt san swasant (8.760) èdtan. Senk san venn senk mil sis san (525.600) minit. Tranteen milyon senk san trant …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Haitian Creole language — language name=Haitian Creole nativename=Kreyòl ayisyen =Créole Haïtien states=Haiti (Official), Bahamas, Dominican Republic, French Guiana [http://www.rosettaproject.org/archive/hat/view?searchterm=Haitian%20Creole] speakers= Approximately 12… …   Wikipedia

  • Karant — Kat miltipliye pa dis. Ven plis ven. San mwens swasant. Katreven divize pa de. 40 …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kilomèt — Yon inite pou mezire distans ki long anpil. Yon kilomèt gen mil mèt nan li, twa mil de san katreven en pye, tran nèf mil twa san swasant dis pous …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Minit — Yonn nan swasant init yo ki gen yon lè …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Monwi — Yon vil sou Wout Nasyonal Nimewo En an e ki tou pre Sen Mak, anviwon swasant kilomèt de Pòtoprens. Mashin ki ap vwayaje soti, ale nan nò peyi a toujou kanpe Monwi pou ashte griyo, fig, e latriye …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Segond — Yon swantantyèm nan yon minit, yon kantite tan ki egal a kantite tan yon minit genyen divize pa swasant …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Van — Mouvman envizib ki fèt nan lanati ki gen anpil fòs pou deplase, souke, kraze nenpòt bagay. Fòs van depann de vitès van an. Yon van kapab kouri soti nan vitès zewo pou rive nan vitès san swasant kilomèt pou shak inèdtan e menm plis. Lè sa a, van… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl